KALİTE POLİTİKAMIZ

Polinas Plastik San ve Tic. A.Ş olarak esnek ambalaj ve gıda muhafaza ve mutfak çözümleri ürünlerinin tasarım ve üretimini gerçekleştirirken; Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Ürün Güvenliği çerçevesinde belirlediği insan, çevre ve ürün odaklı politikaları doğrultusunda;

 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini sürekli artırmayı, oluşturulan tüm amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerinde yüksek teknolojiye yatırım yaparak, kullanmaya özen göstererek, bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 • İç ve dış pazardaki rekabet ortamında, ürünlerimizin uygun fiyatlı, kolay ulaşılabilir, kaliteli, güvenli ve zamanında karşılanabilir olmasını sağlamayı,
 • Amaç ve hedefleri gözden geçirerek paydaşlar ile ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
 • Uygulanan tüm standartları sürekli iyileştirerek, müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Çalışanları, ziyaretçilerin ve stajyerlerin iş sağlığı güvenliği, çevre, enerji, kalite ve ürün güvenliği kurallarını ve faaliyetlerini anlamak ve yönetmek için uygun bir şekilde eğitilmesini sağlamayı,
 • Çalışanlarını aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
 • Tehlikeyi kaynağında önleyerek, riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
 • Kirliliğin kaynağında önlenmesi ve çevresel risklerin azaltılması, yaşan döngüsü yaklaşımı ile ürünlerimizin çevresel etkilerinin azaltılması, enerji ve doğal kaynakların sorumlu ve verimli kullanılması
 • Uygulanmakta olan tüm standartların gereği uygulanabilir yasal şartlara ve diğer şartlara uymayı
 • Tedarikçileri geliştirmeyi,
 • Enerji performansını etkileyen, enerji verimli ürün ve hizmetlerin tedariğini desteklemeyi,
 • Çalışanları ve tedarikçileri ile birlikte sürdürülebilirlik sosyal sorumluluğunun bilincinde olmayı,
 • Malzeme tedariğinden, müşteriye ürünün teslimine kadar olan tüm süreçlerde ürün güvenliği, hijyen ve gıda savunmasına yönelik riskleri değerlendirip, önleyici tedbirlerin alınması, erişilebilirliğin sınırlandırılması, zafiyetin en aza indirilmesini sağlamayı,
 • Tüm kişilere, kuruluşlara, dil, din, ırk, cinsiyet, kültür, görüş ayrımı gözetmeksizin, iç ve dış iletişimde etik ilkeler çerçevesinde eşit mesafede durmayı,

Taahhüt eder.