ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Sera Streç, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında yürüttüğü tüm faaliyetlerde, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini, daima güvenli davranışın esas alınmasını, çalışanlarımızda bireysel ve takım sorumluluğunu benimseten iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşmasını çevre ve iş sağlığı politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde:

  • Çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında bilinçlenmesi için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Proses ve ürün kaynaklı çevresel kirlenmeyi kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı,
  • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında olası risklerin önceden belirleneceği çalışmaları yapmayı, belirlenen risklere ilişkin tedbirleri almayı,
  • İş emniyeti ve insan sağlığını tehdit eden faktörlerin olumsuz etkilerine karşı önlem almayı,
  • Yaralanma ve iş hastalıklarını önlemeyi,
  • Çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında yasal mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak sürekli gelişmeyi ve kirliliğin önlenmesini,

Taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder